• بلیچینگ دندان

بلیچینگ دندان

بليچينگ دندان اصطلاحی است كه به وسیله آن سفید کردن دندان ها بوسیله مواد خاص اکسید کننده مثل پر اکسید هیدروژن انجام می شود. بنابر اين، اين درمان با جرم گيری و لامينيت كاملاً متفاوت است.

در جرمگيری ابتدا با دستگاه مخصوص جرم های روی سطح خارجی دندان و كنار لثه برداشته می شود و سپس با برس های كوچك مخصوص و مواد پاليش، روی سطح دندان ها پاليش می شود. در روند درمان لامينيت هم كه يك پوسته نازك ماتريال روی دندان چسبانده می شود. ولی در بليچينگ دندان بسته به ميزان رنگدانه يك يا دو درجه روشن تر می شود.

با وجود رعايت بهداشت و مسواك و نخ، ولی به مرور رنگدانه های مواد غذايی داخل نسج دندان نفوذ كرده و باعث زرد شدن دندان ها می شود. در بليچينگ مواد اکسید کننده به داخل ساختار کریستالی مینای دندان نفوذ کرده و رنگدانه های رسوب کرده را اكسيد می‌کنند.