ایمپلنت دیجیتال چیست؟

ایمپلنت دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال برای طراحی و ساخت روکش، هم اکنون مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته است، یکی از شاخه های آن ایمپلنت دیجیتال می باشد.

این روش سریع و سازگار و نسبت به روش های قبلی اقتصادی تر و دقیق تر است.

ظهور عملهای دندانپزشکی مانند کاشت ایمپلنت و ایمپلنت فوری امکان انجام درمان در مدت زمان کوتاهتر را فراهم کرده است.

یکی از مهم ترین حوزه های دندانپزشکی، جراحی ایمپلنت های دندانی است.

در این حوزه، دندانپزشکی در استفاده از تجهیزات دیجیتال و نرم افزارها در مقایسه با سایر حوزه های پزشکی در سال های اخیر توسعه قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.

ادامه مطلب

دندانپزشکی دیجیتالی Digital Dentistry

دندانپزشکی دیجیتالی Digital Dentistry

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تجهیزات دندانپزشکی نیز به سرعت درحال تغییر هستند و به سمت دندانپزشکی دیجیتالی (Digital Dentistry) پیش می روند که هرچه اصولی تر، دقیق تر و بهتر عمل کنند و جای کوچکترین خطا و اشتباهی وجود نداشته باشد. و بالتبع نتایج بهینه و عالی ارائه شود.

دندانپزشکی دیجیتال

ادامه مطلب