جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

راههای درمان ریشه چیست؟

راههای درمان ریشه باتوجه به اینکه عوامل متعددی در ایجاد دردهای پس از درمان ریشه دخالت دارند، راههای درمان ریشه با دو نوع کلی برای بی حسی صورت می پذیرد : بیهوشی عمومی بی حسی موضعی در فیلم کوتاه زیر نحوه انجام عصب کشی دندان قابل مشاهده می باشد: