جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

جراحی ایمپلنت و دستورات مراقبت بعد از آن

جراحی ایمپلنت در ابتدا مروری بر تاریخچه جراحی ایمپلنت خواهیم داشت سپس دستورات مراقبت بعد از جراحی ایمپلنت رو دقیقا بعد از ۲۴ ساعت، یک هفته و ۶ ماه بررسی خواهیم کرد. مروری بر تاریخچه جراحی ایمپلنت در فک از سال ۱۹۸۲ که برانمارک مفهوم اسئواینتگریشن (به فرایند اتصال استخوان به ایمپلنت، استئواینتگریشن می گویند) […]