روکش دندان شیری

دندانپزشکی که با کودک مبتلا به ECC (پوسیدگی زود هنگام کودکی) مواجه می شود مسئولیت خطیری برای ترمیم دندان شیری کودک و حفظ سلامت آنها دارد.

در گذشته بر اساس این تفکر که دندانهای شیری خارج شده به وسیله دندانهای دائمی جایگزین می گردند، مناسبترین درمان خارج کردن دندانهای درگیر بود، ولی امروزه ترمیم دندان های تخریب شده بر اثر پوسیدگی برای حفظ دندانهای شیری تا زمان افتادن طبیعی آنها و رویش دندانهای جایگزین اهمیت بسیاری دارد.

یکی از راه های جلوگیری از پوسیدگی دندان شیری روکش دندان شیری کودکان می باشد. از طرف دیگر بازسازی کل دهان در کودکان خردسال به علت عدم همکاری کودکان همواره یک موضوع بحث برانگیز بوده است. که در این مقاله ما بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

روکش دندان شیری

بنابراین استفاده از روشهایی که باعث کاهش زمان درمان کودک در کلینیک گردد ارزش زیادی در دندانپزشکی کودکان دارد. لزوم بازسازی و ترمیم دندان های شیری تخریب شده منجر به گسترش و ایجاد تکنیک ها و مواد گوناگون و جدید شده است.

ترمیم قابل قبول برای بازسازی دندان های قدامی فک بالا باید از نظر رنگ تطابق داشته و با دوام باشد و اثر مضر در سلامت پالپ نداشته و به راحتی و به سرعت قابل انجام بوده و به یک جلسه درمانی نیاز داشته باشد.

علاوه بر این باید در برابر شکستگی مقاوم بوده گیر کافی داشته و شبیه دندان طبیعی باشد. با توجه به پیچیدگی درمان کامل در این کودکان و نیاز به روشهای کنترل رفتاری و ظرفیت همکاری محدود کودکان سنین قبل از مدرسه گاهی درمان تحت شرایط بیهوشی ضرورت می یابد.

برای دریافت خدمات ایمپلنت دندان بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

در ویدئو کوتاه زیر نحوه ترمیم دندان قابل مشاهده می باشد.

روش های ترمیم دندان کودکان

با توجه به کاهش ساختمان تاج دندان، استفاده از مواد ترمیمی چسبنده به تنهایی همیشه اثرات رضایت بخش نداشته و از طرف دیگر چون ریشه دندانهای قدامی فک بالا تقریباً در  18تا 24 ماهگی کامل می شود، با توجه به پیشرفت سریع از  ECC درگیری پالپ آنها ممکن است قبل از تکمیل ریشه ایجاد گردد.

از این رو گاهی درمان ریشه برای استفاده از نگهدارنده داخل کانال جهت گیر تاج دندان یا در صورت درگیری پالپ به علت پوسیدگی ضروری است.

روشهای مختلفی که جهت ترمیم دندان های قدامی شیری استفاده می شوند به شرح زیر است:

1.ترمیم آتروماتیک:

این روش به عنوان درمان موقت و جهت جلوگیری از کاربرد روشهای آرام بخشی و بیهوشی عمومی در کودکان کم سن و غیرهمکار پیشنهاد شده است. در این روش برداشت پوسیدگی با وسایل دستی مانند اکسکاویتور انجام شده و سپس حفره با گلاس آینومر پر می شود.

این روش امکان انجام ترمیم را در مکانهای بدون تجهیزات کافی مقدور می سازد.

2. ترمیم ساندویچ:

یکی دیگر از روشهای ترمیم دندان شیری است که آسان و زیباست و می تواند برای پوسیدگی های خفیف تا متوسط به کار رود.

با توجه به لایه مینای بدون منشور، کامپوزیتها توانایی چسبیدن به مینای دندانهای شیری را ندارند، در این روش به کاربردن مواد مختلف ترمیمی به صورت لایه لایه، زیبایی و گیر بیشتری نسبت به زمانی که هر کدام از مواد به تنهایی به کار رفته باشند ایجاد می کند.

دیگر اینکه از لایه نازکی از Modified glass inomer ترجیحا لایت کیور روی عاج عریان شده استفاده شده و سپس با استفاده از روکش سلولوییدی و کامپوزیت هیبرید دندان را می توان ترمیم کرد.

ترمیم های ترکیب کامپوزیت-آینومر اتصال مکانیکال قابل اعتمادی با عاج ایجاد کرده و با سطح کامپوزیت اتصال میکرومکانیکال ایجاد می شود و نتایج زیبایی قابل قبولی دارد.

این ترمیم در مواردی که ساختمان باقیمانده دندان حداقل است مفید می باشد.

3. ترمیم دندان شیری تاج استیل استنلس (SSC)

جایگزین کردن آنها در مقایسه با روشهای باندینگ آسانتر و در مقایسه با سایر روکشها راحت ترین است.

روکش برای جایگزینی بوده و در ضمن این روکشها  با دوامترین و قابل اعتمادترین ترمیم می باشند. ممکن است به دلیل ناخوشایند بودن از لحاظ زیبایی در برخی موارد برای والدین و دندانپزشکان غیرقابل قبول باشند.

ترمیم دندان کودکان

4. Preveneered Stainless steel crown

اگر بعد از برداشتن پوسیدگیها، سطح باقیمانده دندان برای باندینگ کافی نباشد یا مارجین دندان به مقدار زیادی پایینتر از لثه قرار گیرد یا کنترل رطوبت و بزاق مشکل باشد Preveneered Stainless ، به عنوان جایگزین درمانی به جای steel crown (PVSSC) روکشهای استریپ استفاده می شوند. زیرا این روکشها تحت تأثیر مشکلاتی از قبیل بزاق و خون قرار نمی گیرند.

در صورت وجود فضای کافی بین دندانهای کودک و هماهنگی رنگ ونیر با رنگ دندانها و نیز تطابق روابط اکلوزالی و سایر روابط فضایی، استفاده از این روکشها به طور مشخصی باعث حفظ وقت و زمان کلینیک شده و نتایج فانکشنال و زیبایی بسیار خوبی دارد.

انجام ترمیم نسبت به ترمیم های Open Face کاهش می یابد. ولی امکان Crimping روکش به علت پوشش ونیری سطح باکال محدود به سطح لینگوال روکش است.

آماده سازی روکشهای ونیری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام  می شود.

روش غیرمستقیم با گرفتن قالب آلژیناتی و قبل از جلسه درمان انجام می گردد و دندانپزشک می تواند بیشتر تطابق روکش را در این مرحله انجام دهد و به این ترتیب طول زمان درمان کاهش می یابد ولی گرفتن قالب آلژیناتی و آماده سازی روکش روی مدل گچی همیشه امکان پذیر نیست مانند(بیماران تحت بیهوشی)

روش مستقیم امکان استریلیزاسیون در دمای بالای روکشهای پری ونیر امتحان شده در داخل دهان به علت آسیب به ونیر آنها وجود ندارد و با توجه به قیمت بالای هر روکش این موضوع باید مورد توجه دندانپزشک قرار بگیرد.

دندانپزشک نمی تواند رنگ رزین را انتخاب کند و گاهی رنگ این روکشها خیلی سفید است که در دهان مصنوعی به نظر می رسد.

همچنین در این روش جایگزینی چندین روکش در کودکی که فضای کمی بین دندانهای قدامی او وجود دارد مشکل است.

5. Veneering of Stainless Steel Crowns

روشی برای روکشهای استنلس استیل قدامی ارائه کردند و روی این روکشها یک لایه کامپوزیت اضافه کردند. این روش قابل انجام در کلینیک است و دندان هنگام تراش کمتر از روکشهای معمولی تراشیده می شود.

نتایج این روش با ثبات و زیبا بود. استحکام باند ایجاد شده با این روش بسیار قوی بوده و این امکان را به دندانپزشک می داد که کراون قبل از Veneering به طور صحیحی ترمیم شده و تطابق داشته باشد.

امکان ترمیم Veneering به طور داخل دهانی در صورت شکستن یا جدا شدن آن وجود داشت. از معایب این روش بیرون زده تر شدن سطح فاسیال دندان بود که نیاز به تمرین و تجربه دندانپزشک داشت.

در این روش بهترین نتیجه از نظر زیبایی زمانی حاصل می گردد که چهار دندان قدامی فک بالا به طور همزمان ترمیم شوند.

 6. Open-faced stainless steel crown

Helpin روشی را برای ظاهر ناخوشایند روکشهای استنلس استیل پیشنهاد کرد که در این روش پنجره لبیالی در روکش سمان شده بریده شده و مقداری از سمان سفت شده برای افزایش گیر مکانیکی کامپوزیت باقی گذاشته می شود و سپس این ناحیه، به وسیله کامپوزیت همرنگ دندان بیمار ترمیم می شود.

7. ترمیم دندان شیری با کراون بی کربنات

یکی از روشهای قدیمی جهت ترمیم دندان های قدامی شیری می باشد که برای بسیاری از بیماران قابل قبول است ولی محدودیتهای زیادی از قبیل شکستگی، جدا شدن و جا به جا شدن روکش وجود دارد.

گیر این روکشها کم بوده و جایگزینی آنها مشکل است و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

8. ترمیم دندان شیری با روکش رزین کامپوزیت

این روش به طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود و به علت چسبندگی به دندان و زیبایی برای دندانهای شدیدا پوسیده در کودک همکار انتخاب درمانی بسیار خوبی می باشد.

روکشهای کامپوزیت رزینی از قبل شکل داده شده به صورت Resin composite shells  برای دندانهای شیری در دسترس می باشند.

روکشهای رزین کامپوزیت باید در شرایط کنترل کامل مایع شیار لثه ای و خونریزی برای جلوگیری از آلودگی لبه ای آنها اتصال یابد زیرا خونریزی باعث تغییر رنگ، این ترمیمها می گردد.

دوام آنها در صورت گیر ناکافی در مقابل نیروهای فانکشنال سنگین غیرقابل پیش بینی است و در صورت وارد شدن ضربه امکان شکستن یا جدا شدن اتصال آن وجود دارد.

9. ترمیم دندان شیری با روکش سلولوییدی

اسید اچ کراون یا Strip Crown یا Composite Crown Resin یکی از زیباترین ترمیم ها برای اینسایزورهای شیری قدامی پوسیده می باشند.

Resin compostie strip crown ها انتخاب اول بسیاری از دندانپزشکان می باشد که دلیل اصلی آن نتایج زیبایی بالاتر و آسانی بازسازی ترمیم به دنبال پریدگی یا شکستن آن است.

برای اطمینان از میزان کافی سطح اتصال باید میزان کافی از نسج دندان بعد از برداشت پوسیدگی باقیمانده باشد.

نتایج این روش در صورت ترمیم همزمان چهار دندان قدامی رضایت بخش است زیرا که هماهنگی رنگ روکش آسانتر می گردد و کودک بعد از ترمیم همزمان تمام دندان های خود را ترمیم شده می بیند، در صورتی که ترمیم همزمان هر چهار دندان امکانپذیر نیست بهتر است که هر دو لترال با هم و سانترالها با هم ترمیم شوند.

هماهنگی رنگ روکش استریپ با دندانهای مجاور هنگامی که روکشهای استریپ روی دندانی که تحت درمان پالپکتومی قرار گرفته و با خمیر ید و فرم پرشده است به طور معنی داری کاهش می یابد، ولی به هر حال روکشهای استریپ برای دندانهای شیری قدامی که پوسیدگی های وسیع و چند سطحی دارند ترمیمی زیبا و با دوام میباشد.

این روش از لحاظ تکنیک بسیار حساس بوده و گیر آنها به میزان باقیمانده دندان و خشک و تمیز بودن آن بستگی دارد. کانتور مارجینال این ترمیم ها در ارزیابی رادیوگرافی به اندازه آنچه از نظر کلینیکی مشاهده می شود مطلوب نیست.

10. Human enamel Veneered

این روش یکی از راههای درمانی است که هارمونی و زیبایی بیشتری در ترمیم دندان های قدامی شیری دارد، در روش بیولوژیک از تاج و ریشه دندان های طبیعی و مواد چسبنده برای نگهداری دندان های شیری قدامی که ساختمان آنها از دست رفته است استفاده می شود.

گرچه روش بیولوژیک ساده است ولی به توانایی حرفه ای برای آماده سازی و تطابق روکش طبیعی و پست های داخل کانالی نیاز دارد.

11. Dental Surgery

یکی دیگر از روشهای انجام شده برای درمان ECC می باشد که روشی تهاجمی است.

در این تکنیک دندان های اینسایزور فک بالا که پوسیدگی در سه سطح یا بیشتر دارند، دندانهایی که پالپ نکروتیک دارند یا قابل ترمیم نیستند، دندان های اینسایزور شیری فک پایین که با  Stripping قابل درمان نیستند خارج می شوند.

کلام آخر

در انتخاب روش ترمیم دندان های قدامی شیری عوامل مختلفی از جمله اندازه پوسیدگی، نیازهای زیبایی، سن بیمار، نوع مواد ترمیمی، امکان کنترل خونریزی و رطوبت، نگرش و عقیده والدین باید مد نظر دندانپزشک قرار گیرد.

همواره  شاد و سلامت باشید

مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی دکتر زهرا طهوری فوق تخصص ایمپلنت دندان

The last comment needs to be approved.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به سوال امنیتی پاسخ دهید ؟ *