ایمپلنت ساب پریواستال

ایمپلت دندان درون بافتی یا همان ساب پریواستال به زبان انگلیسی Subperiosteal ایمپلنت های تک مرحله ای می باشند. در این روش یک قاب فلزی یا ایمپلنت با طول بلندتری درون فک و در زیر بافت لثه قرار می گیرد، در این روش سر ایمپلنت‌ دندان کاملاً مشخص بوده و بیرون از بافت لثه می باشند. بعد از بهبودی لثه جراحی شده و همچنین ثابت شدن ایمپلنت‌ درون فک فرد، روکش دندان قالب گیری شده بر روی ایمپلنت نصب می شود.

این نوع ایمپلنت یعنی ایمپلنت ساب پریواستال برای افرادی استفاده می شود که وضعیت استخوان فک شان سالم و طبیعی نمی باشند و این افراد نمی خواهند پروسه پیوند استخوان برای ایمپلنت را انجام بدهند.

ایمپلنت ساب پریواستیل

در صورتی که بیمار ایمپلنت دندانی نیاز داشته باشد اما استخوان سالم به اندازه کافی نداشته باشد تا آنها را حمایت کند، دندانپزشک می تواند استفاده از ساب پریوستال را پیشنهاد دهد. این نوع ایمپلنت ها رو یا بالای استخوان فک و زیر لثه ها قرار می گیرند تا از بافت لثه بیرون بزنند و جایگزین های دندان را نگه دارند.کاربرد این نوع ایمپلنت محدود است و بیشتر در زمانهای بسیار دور رایج بوده است به تازگی در موارد خاص مجددا مورد استفاده قر ار گرفته است.