ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان شامل  یک پست از جنس تیتانیوم (مانند یک ریشه دندان) و یک تاج از جنس سرامیک است. ریشه از طریق جراحی، در استخوان جمجمه زیر خط دندان قرار میگیرد. سپس تاج دندان پس از قالبگیری به رنگ بقیه دندانها ساخته شده و روی ریشه با سمان توسط دندانپزشک چسبانده می شود.

موارد استفاده از ایمپلنت های دندانی

  • فاصله بین دندانهای جلو در اثر از دست رفتن یک دندان بطوری که دندانهای مجاور آن طبیعی باشند.
  • فاصله زیاد بین دندان ها در اثر از دست رفتن یک یا بیش از یک دندان بطوری که دندانهای مجاور آن طبیعی باشند.
  • زمانی که یک یا بیش از یک دندان از انتهای هر قوس دندانی از دست رفته باشد و تنها یک سمت، دندان طبیعی باشد.
  • زمانی که کلیه دندانهای یک یا هر دو فک از دست رفته باشد.

اگر قصد استفاده از ایمپلنت دندان را دارید، باید لثه های سالم و استخوان کافی برای قبول ایمپلنت داشته باشید. اگر استخوان شما بیش از حد نازک یا نرم و قادر به تحمل ایمپلنت نباشد، ممکن است نیاز به پیوند استخوانی داشته باشید.

یا اگر ارتفاع استخوان کافی در فک بالا وجود نداشته باشد یا سینوس ها خیلی نزدیک به فک وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به یک شیفت سینوسی داشته باشید.

دانستنی های مهم درباره ایمپلنت

مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس