متخصص عصب کشی و درمان ریشه دندان

دستورالعمل های بعد از درمان کانال ریشه یا عصب کشی و مراقبت های پانسمان روی دندان عصب کشی شده

فوق تخصص ایمپلنت و زیبایی دندان

فوق تخصص ایمپلنت و زیبایی دندان

روکش دندان عصب کشی شده

ترمیم یا روکش دندان عصب کشی شده

پس از انجام پرکردن وسیع دندان و عصب کشی، ممکن است نسج کافی دندان برای نگهداری پرکردگی باقی نمانده باشد یا احتمال شکستن دندان بر اثر فشارهای حاصل از جویدن و شکننده شدن بافت دندان دراثر عصب کشی وجود داشته باشد، در چنین مواردی روکش دندان عصب کشی شده توصیه می گردد.

روکش دندان، روکشی برای پوشاندن دندان است.

روکش دندان ( crown یا dental cap) نوعی رستوریشن دندانپزشکی است که مانند یک کلاه به طور کامل روی تاج دندان یا بخش پروتزی ایمپلنت دندانی (اباتمنت ) قرار میگیرد.

روکش دندانی اغلب بر روی دندان هایی استفاده می شود که به صورت گسترده ای تخریب شده اند.

روکش ها معمولا با موادی به نام سمان دندان (چسب روکش) به دندان چسبانده میشوند .

روکش دندان همان چیزی هست که از آن بعنوان پروتز ثابت دندان یاد میشود.

روکش دندان میتواند از جنس سرامیک و یا فلز و یا ترکیبی از هر دو باشد که پس از قالبگیری از دندان در مطب توسط دندانپزشک شما، به لابراتوار دندانسازی فرستاده میشود تا توسط تکنسین دندانسازی ساخته شود.

فیلم کوتاه زیر مراحل روت کانال و سپس روکش دندان را نمایش می دهد.

ادامه مطلب

درمان ریشه و علت دردهای بعد از آن

درمان کانال ریشه دندان

درمان ریشه یا عصب کشی یا روت کانال تراپی (RCT=Root Canal Therapy ) عبارت است از درمان دندان هایی که پوسیدگی آن وسیع است و به عصب دندان رسیده است.

درمان ریشه به جهت حذف درد یا عفونت از داخل دندان بوده و هدف ما نگهداری دندان شما به جای کشیدن دندان و جایگزین کردن آن با دندان مصنوعی است.

ادامه مطلب

راههای درمان ریشه چیست؟

راههای درمان ریشه

باتوجه به اینکه عوامل متعددی در ایجاد دردهای پس از درمان ریشه دخالت دارند، راههای درمان ریشه با دو نوع کلی برای بی حسی صورت می پذیرد :

  • بیهوشی عمومی
  • بی حسی موضعی

در فیلم کوتاه زیر نحوه انجام عصب کشی دندان قابل مشاهده می باشد:

ادامه مطلب