بلیچینگ یا سفید کردن دندان

میخواهید لبخند روشنتری داشته باشید؟ به سفید کردن دندان که میرسیم، دو گزینه پیش رو داریم: سفید کردن دندان ها در دندانپزشکی (In-Office Tooth Whitening) و یا مراقبت در منزل (At-Home Teeth Bleaching).

در هر دو گزینه برای سفید کردن دندان ها از مواد سفید کننده مبتنی بر پراکسید استفاده می شود.   سیستم های خانگی شامل 3 تا 20 درصد پراکسید (کربامید یا پراکسید هیدروژن) هستند.  سیستم های اداری شامل 15 تا 43 درصد پراکسید است.

به طور کلی هر چه راه حل هایی که استفاده میکنید قوی تر باشد و مدت آن طولانی تر باشد، بالتبع دندان های سفیدتری خواهید داشت.  با این حال، هر چقدر درصد پراکسید در محلول و ژل های سفید کننده دندان بیشتر باشد، باید مدت زمان کمتری بر روی دندان ها اعمال شوند. نگه داشتن ژل های بلیچینگ به مدت طولانی تر، دندان را از بین می برد و حساسیت دندان ها را افزایش می دهد.

دانستنی های بلیچینگ یا سفید کردن دندان

مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس