• بلیچینگ دندانها

    بلیچینگ یا سفیدکردن دندان ها
  • ارتودنسی نامرئی دندان
  • ارتودنسی نامرئی
  • درمان کانال ریشه

سفید کردن یا بلیچینگ دندانها

بلیچینگ دندانها چیست؟

میخواهید لبخند روشنتری داشته باشید؟

 بلیچینگ دندانها به معنای سفید کردن دندانها می باشد.

به سفید کردن دندان که میرسیم، دو گزینه پیش رو داریم:

سفید کردن دندان ها در دندانپزشکی (In-Office Tooth Whitening) و یا مراقبت در منزل (At-Home Teeth Bleaching).

در هر دو گزینه برای بلیچینگ دندانها از مواد سفید کننده مبتنی بر پراکسید استفاده می شود.

سیستم های خانگی شامل ۳ تا ۲۰ درصد پراکسید (کربامید یا پراکسید هیدروژن) هستند.

سیستم های اداری شامل ۱۵ تا ۴۳ درصد پراکسید است.

به طور کلی هر چه راه حل هایی که استفاده می کنید قوی تر باشد و مدت آن طولانی تر باشد، بالتبع دندان های سفیدتری خواهید داشت.

با این حال، هر چقدر درصد پراکسید در محلول و ژل های سفید کننده دندان بیشتر باشد، باید مدت زمان کمتری بر روی دندان ها اعمال شوند.

نگه داشتن ژل های بلیچینگ به مدت طولانی تر، دندان را از بین می برد و حساسیت دندان ها را افزایش می دهد.

دانستنی های بلیچینگ یا سفید کردن دندانها

مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس
مرکز فوق تخصص دندانپزشکی پردیس