ارتودنسی دندان

  • سیمی: جهت تصحیح ناهنجاری های دندان بهترین روش ارتودنسی است. در کودکان بسیار موثرتر است ولی در بزرگسالان نیز میتوان این درمان را با بازه زمانی طولانی تر انجام داد. با استفاده از این روش میتوانید دندان هایی ردیف و زیبا داشته باشید.

  • نامرئی: بر خلاف ارتودنسی به روش قدیمی از هیچگونه سیم و براکت استفاده نمیشود. این روش برای کسانی که میخواهند وسایل و دستگاه ها در ظاهر مشخص نباشد مناسب است. در این روش با استفاده از پلاک های بی رنگ و شفاف که به ترتیب به بیمار داده میشود دندانها به سرعت ردیف و مرتب میشوند.

در چه مواردی از ارتودنسی استفاده می شود:

  1. بستن فاصله بین دندان ها
  2. به هم فشردگی دندان ها و شلوغی بیش از حد
  3. کراس بایت
  4. برگشت جزیی دندان به حالت اولیه

دانستنی های ارتودنسی دندان